بست سقفی آویز- مدل پایدار

بست سقفی آویز- مدل پایدار

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
  50 06 -050- 086
  63 06 -063- 086
  75 06 -075- 086
  90 06 -090- 086
  110 06 -110- 086
   125  06 -125- 086
  160  06 -160- 086

بست سقفی آویز- مدل پایدار
بست سقفی آویز- مدل پایدار