بست دیواری روکش دار

بست دیواری روکش دار

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر)  کد کالا تعداد در کارتن
  50 00 -050- 086 144
  63 00 -063- 086 100
  75 00 -075- 086 80
  90 00 -090- 086 64
  110 00 -110- 086 40
  125 00 -125- 086 25
  160 00 -160- 086 20 
   200  00 -200- 086     8

بست دیواری روکش دار
بست دیواری روکش دار