بست دیواری مدل پایدار

بست دیواری مدل پایدار

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر)
   کد کالا تعداد در کارتن 
  50 03 -050- 086 63
  63 03 -063- 086  44
  75 03 -075- 086 40
  90 03 -090- 086 30
  110 03 -110- 086 28
   125  03 -125- 086 23
  160  03 -160- 086 14 

بست دیواری مدل پایدار
بست دیواری مدل پایدار