بست دیواری مدل پایدار

بست دیواری مدل پایدار

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
  50 03 -050- 086
  63 03 -063- 086
  75 03 -075- 086
  90 03 -090- 086
  110 03 -110- 086
   125 03 -125- 086 
  160  03 -160- 086

بست دیواری مدل پایدار
بست دیواری مدل پایدار