بست دیواری مدل پایدار

بست دیواری مدل پایدار

  • مشخصات فنی :

     سایز-میلی متر  کد کالا
    50 03 -050- 086
    63 03 -063- 086
    75 03 -075- 086
    90 03 -090- 086
    110 03 -110- 086
     125 03 -125- 086 
    160  03 -160- 086

بست دیواری مدل پایدار
بست دیواری مدل پایدار