بست ابتدایی لوله 16 میلی متری(LDPE)

بست ابتدایی لوله 16 میلی متری(LDPE)

  • مشخصات فنی :

    اندازهmm

    كد كالا

    16

    45601601

بست ابتدایی لوله 16 میلی متری(LDPE)
بست ابتدایی لوله 16 میلی متری(LDPE)