بست ابتدایی نوار آبیاری (تیپ) 16 و22 میلی متری به لوله پلی اتیلن با واشر

بست ابتدایی نوار آبیاری (تیپ) 16 و22 میلی متری به لوله پلی اتیلن با واشر

 • مشخصات فنی :

  اندازه mm

  کد کالا

  16

  45601600

  22

  45602200

بست ابتدایی نوار آبیاری (تیپ) 16 و22 میلی متری به لوله پلی اتیلن با واشر
بست ابتدایی نوار آبیاری (تیپ) 16 و22 میلی متری به لوله پلی اتیلن با واشر