بست آویز مدل پایدار

بست آویز مدل پایدار

 • مشخصات فنی :

   سایز-میلی متر  کد کالا
  50 06 -050- 086
  63 06 -063- 086
  75 06 -075- 086
  90 06 -090- 086
  110 06 -110- 086
   125  06 -125- 086 
  160  06 -160- 086

بست آویز مدل پایدار
بست آویز مدل پایدار