استاپر 90 درجه

استاپر 90 درجه

 • مشخصات فنی :

  قطر(میلی متر)  کد کالا
  75 415-075-00
  90  415-090-00
    110   415-110-00
  125   425-125-00

استاپر 90 درجه
استاپر 90 درجه