استاپر 90 درجه

استاپر 90 درجه

 • مشخصات فنی :

  نام محصول قطر(میلی متر)  کد کالا
  استاپر 90 درجه
   
      
    
  75 415-070-00
   90 415-090-00
  110 415-110-00
  125 415-125-00

استاپر 90 درجه
استاپر 90 درجه