آب پاش های میکرو

آب پاش های میکرو

  • مشخصات فنی :

    برای آبیاری در مصارف گلخانه ایی
    در مدل های با فشار کاری، دبی و شعاع پاشش متفاوت

آب پاش های میکرو
آب پاش های میکرو