ساختمانی

ساختمانی

گواهینامه فنی پوش فیت جنرال سایلنت

گواهینامه فنی پوش فیت جنرال سایلنت

 • مرجع صادر کننده : مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
 • تاریخ اخذ : 1400/02/29
 • تاریخ اعتبار : 1401/02/29

توضیحات :  کاربرد محصول: سیستم فاضلاب ساختمانی /نوع محصول:پوش فیت جنرال سایلنت-سایلنت بهینه-کندسوز با طبقه بندی E  و بالاتر

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 14427-3

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 14427-3

 • مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران
 • تاریخ اخذ : 1397/11/06
 • تاریخ اعتبار : 1400/11/06

توضیحات : کاربرد : آبیاری-آبرسانی- زهکشی- فاضلاب ساختمانی / نوع محصول : پلی اتیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 14427-2

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 14427-2

 • مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران
 • تاریخ اخذ :
 • تاریخ اعتبار : 1401/01/20

توضیحات : کاربرد: آبیاری -آبرسانی- زهکشی- فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پلی اتیلن جوشی 

 

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • مرجع صادر کننده : انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
 • تاریخ اخذ : 1400/01/07
 • تاریخ اعتبار : 1401/06/31

توضیحات :  نوع محصول: لوله و اتصالات پلی اتیلن 

گواهینامه فنی پلی اتیلن جوشی

گواهینامه فنی پلی اتیلن جوشی

 • مرجع صادر کننده : مرکز تحقیقات، راه ، مسکن و شهر سازی
 • تاریخ اخذ : 1399/08/21
 • تاریخ اعتبار : 1401/10/21

توضیحات : کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی /نوع محصول: پلی اتیلن جوشی / کاربری BD با قابلیت نصب دفنی

گواهينامه آزمون صدا

گواهينامه آزمون صدا

 • مرجع صادر کننده : موسسه فرانهوفر آلمان( FRAUNHOFER)
 • تاریخ اخذ : 2019/02/08
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات : کاربرد: جلوگیری از انتقال صدا به سازه و محیط اطراف / نوع محصول: پوش فیت پروتکت(سایلنت 19 دسی بل و خود اطفاء B1)

گواهینامه حلقه های آب بندی

گواهینامه حلقه های آب بندی

 • مرجع صادر کننده : شرکت DQS
 • تاریخ اخذ : 2020/01/30
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات :  کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی

گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت 10

گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت 10

 • مرجع صادر کننده : مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
 • تاریخ اخذ : 1399/11/27
 • تاریخ اعتبار : 1400/11/27

توضیحات : کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت سایلنت 10 -پلی پروپیلن سه لایه با کامپاند اختصاصی در لایه میانی / کاربری BD با قابلیت نصب دفنی

گواهینامه فنی پوش فیت پروتکت( سایلنت 19 دسی بل و خود اطفاء B)

گواهینامه فنی پوش فیت پروتکت( سایلنت 19 دسی بل و خود اطفاء B)

 • مرجع صادر کننده : مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
 • تاریخ اخذ : 1399/11/27
 • تاریخ اعتبار : 1400/11/27

توضیحات : کاربرد محصول : سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت پروتکت( سایلنت 19 دسی بل و خود اطفاء B)

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی

 • مرجع صادر کننده : وزارت صنایع و معادن
 • تاریخ اخذ : 1395/01/20
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات :  کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی ، سیستم آبیاری تحت فشار و آبرسانی / نوع محصول: پیچی، پلی اتیلن جوشی ، پوش فیت پلی پروپیلن

تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

 • مرجع صادر کننده : موسسه MPA - دانشگاه دارمشتات آلمان
 • تاریخ اخذ : 2015/11/20
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات :  کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت پروتکت– پوش فیت سایلنت 10- پوش فیت جنرال سایلنت

گواهينامه آزمون صدا

گواهينامه آزمون صدا

 • مرجع صادر کننده : موسسه فرانهوفر آلمان( FRAUNHOFER)
 • تاریخ اخذ : 2012/02/27
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات :  کاربرد: جلوگیری از انتقال صدا به سازه و محیط اطراف / نوع محصول: پوش فیت سایلنت10

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 13822-1

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 13822-1

 • مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران
 • تاریخ اخذ : 1400/07/01
 • تاریخ اعتبار : 1403/07/01

توضیحات :  کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی/ نوع محصول: پوش فیت پروتکت– پوش فیت سایلنت 10- پوش فیت جنرال سایلنت

گواهینامه SGS

گواهینامه SGS

 • مرجع صادر کننده : شرکت SGS سوییس
 • تاریخ اخذ :
 • تاریخ اعتبار : 2022/10/30

توضیحات : کاربرد: مدیریت کیفیت / نوع محصول: لوله و اتصالات پلیمری

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 • مرجع صادر کننده : انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
 • تاریخ اخذ : 1398/04/01
 • تاریخ اعتبار : 1401/01/01

توضیحات :  کاربرد: آبیاری - آبرسانی - زهکشی -فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پلی اتیلن

گواهینامه فنی پوش فیت جنرال سایلنت
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 14427-3
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 14427-2
گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
گواهینامه فنی پلی اتیلن جوشی
گواهينامه آزمون صدا
گواهینامه حلقه های آب بندی
گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت 10
گواهینامه فنی پوش فیت پروتکت( سایلنت 19 دسی بل و خود اطفاء B)
گواهی فعالیت صنعتی
تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1
گواهينامه آزمون صدا
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 13822-1
گواهینامه SGS
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران