ساختمانی

ساختمانی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 14427-3

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 14427-3

 • تاریخ : 1397/11/06
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 14427-3

مرجع صادر کننده: سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد : آبیاری-آبرسانی- زهکشی- فاضلاب ساختمانی / نوع محصول : پلی اتیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 14427-2

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 14427-2

 • تاریخ : 1387/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 14427-2

مرجع صادر کننده: سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری -آبرسانی- زهکشی- فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پلی اتیلن جوشی

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • تاریخ : 1400/01/07
 • نام : گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

مرجع صادر کننده: انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن / نوع محصول: لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهینامه فنی پلی اتیلن جوشی

گواهینامه فنی پلی اتیلن جوشی

 • تاریخ : 1399/08/21
 • نام : گواهینامه فنی پلی اتیلن جوشی

مرجع صادر کننده: مرکز تحقیقات، راه ، مسکن و شهر سازی / کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی /نوع محصول: پلی اتیلن جوشی / کاربری BD با قابلیت نصب دفنی

گواهینامه سایلنت

گواهینامه سایلنت

 • تاریخ : 1397/11/19
 • نام : گواهینامه سایلنت

مرجع صادرکننده: موسسه فرانهوفر آلمان( FRAUNHOFER)/ کاربرد: جلوگیری از انتقال صدا به سازه و محیط اطراف / نوع محصول: پوش فیت پروتکت/ سایلنت 19-خوداطفاء B1

گواهینامه سایلنت

گواهینامه سایلنت

 • تاریخ : 1390/12/08
 • نام : گواهینامه سایلنت

مرجع صادرکننده: موسسه فرانهوفر آلمان( FRAUNHOFER)/ کاربرد: جلوگیری از انتقال صدا به سازه و محیط اطراف / نوع محصول: پوش فیت سایلنت10 / کم صداترین در جهان / کاربری BD با قابلیت نصب به صورت دفنی

گواهینامه حلقه های آب بندی

گواهینامه حلقه های آب بندی

 • تاریخ : 1395/12/30
 • نام : گواهینامه حلقه های آب بندی

مرجع صادرکننده: شرکت DQS/ کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی

گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت

گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت

 • تاریخ : 1399/11/27
 • نام : گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت

مرجع صادرکننده: مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی/کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت سایلنت 10 -پلی پروپیلن سه لایه با کامپاند اختصاصی در لایه میانی / کاربری BD با قابلیت نصب دفنی

گواهینامه فنی پوش فیت پروتکت

گواهینامه فنی پوش فیت پروتکت

 • تاریخ : 1399/11/27
 • نام : گواهینامه فنی پوش فیت پروتکت

مرجع صادرکننده: مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی / کاربرد محصول : سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت پروتکت

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی

 • تاریخ : 1395/01/20
 • نام : گواهی فعالیت صنعتی

مرجع صادرکننده: وزارت صنایع و معادن/ کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی ، سیستم آبیاری تحت فشار و آبرسانی / نوع محصول: پیچی، پلی اتیلن جوشی ، پوش فیت پلی پروپلین

تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

 • تاریخ : 1394/04/30
 • نام : تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

مرجع صادرکننده: موسسه MPA - دانشگاه اشتوتگارت آلمان / کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت پروتکت– پوش فیت سایلنت 10- پوش فیت جنرال سایلنت

گواهینامه سایلنت

گواهینامه سایلنت

 • تاریخ : 1390/04/08
 • نام : گواهینامه سایلنت

مرجع صادرکننده: موسسه فرانهوفر آلمان( FRAUNHOFER)/ کاربرد: جلوگیری از انتقال صدا به سازه و محیط اطراف / نوع محصول: پوش فیت سایلنت

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 13822-1

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 13822-1

 • تاریخ : 1397/07/01
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 13822-1

مرجع صادرکننده: سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی/ نوع محصول: پوش فیت پروتکت– پوش فیت سایلنت 10- پوش فیت جنرال سایلنت

گواهینامه SGS

گواهینامه SGS

 • تاریخ : 1398/08/10
 • نام : گواهینامه SGS

مرجع صادرکننده: شرکت SGS سوییس / کاربرد: مدیریت کیفیت / نوع محصول: لوله و اتصالات پلیمری

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 • تاریخ : 1398/04/01
 • نام : انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

مرجع صادرکننده: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری - آبرسانی - زهکشی -فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پلی اتیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 14427-3
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 14427-2
گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
گواهینامه فنی پلی اتیلن جوشی
گواهینامه سایلنت
گواهینامه سایلنت
گواهینامه حلقه های آب بندی
گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت
گواهینامه فنی پوش فیت پروتکت
گواهی فعالیت صنعتی
تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1
گواهینامه سایلنت
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ISIRI 13822-1
گواهینامه SGS
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران