آبیاری

آبیاری

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • تاریخ : 1399/10/08
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری/ نوع محصول: اتصالات پلی اتیلن PE جوشی مخصوص لوله های پلی اتیلن آبیاری تحت فشار

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

 • تاریخ : 1401/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی تولید شده با مواد اولیه (PE32)

 پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

 • تاریخ : 1401/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار تولید شده با مواد اولیه (PE80)

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

 • تاریخ : 1401/05/04
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: تجهیزات آبیاری- قطره چکان-ها و نوارهای آبیاری قطره ای

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474

 • تاریخ :
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: اتصال فشاری با محل اتصال مکانیکی از جنس پلی پروپیلن (PP-B) برای لول های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

 • تاریخ : 1400/11/06
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: اتصالات پلی اتیلن (PE) برای کاربرد های آبرسانی- فاضلاب و زهکشی تحت فشار

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996

 • تاریخ : 1400/07/01
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: بست کمربندی لوله های پلی اتیلن تحت فشار

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • تاریخ : 1399/07/07
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول: نوار آبیاری یکبار مصرف پلاکدار غیر خود تنظیم، لوله های قطره چکان دار با قطره چکان استوانه ای مدل های NPC وPC و PCND

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • تاریخ : 1399/06/31
 • نام : گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

مرجع صادرکننده: انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن / نوع محصول: لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی FOOD GRADE

گواهی FOOD GRADE

 • تاریخ : 1397/10/12
 • نام : گواهی FOOD GRADE

مرجع صادر کننده: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو / نوع محصول: لوله و اتصالات آبرسانی از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 • تاریخ : 1399/04/01
 • نام : گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

مرجع صادر کننده: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران / نوع محصول: لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی تولید شده با مواد اولیه (PE32) و لوله پلی اتیلن مورد مصرف در کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار جنس ماده (PE80)

مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن

مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن

 • تاریخ : 1398/05/30
 • نام : مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول:لوله پلی اتیلن سنگین HD سایز 20 تا 250 میلیمتر، لوله های نرمLD مخصوص آبیاری قطره ای سایز 16 و 20 میلیمتر

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • تاریخ : 1398/09/10
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول:لوله قطره چکاندار 16 و 20 میلیمتر، خودتنظیم بدون نشت مدل PC-AS/ND Poliran آبدهی 2/4 و 3/8 لیتر در ساعت دامنه تنظیم 0/5 تا 4 بار ،اتصال رابط مساوی پیچی 32 میلیمتر پلی پروپیلن PP و اتصال نر پیچی 32 میلیمتر پلی پروپیلن PP ،بست های کمربندی پلیمری مخصوص لوله های پلی اتیلن تحت فشار

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607
 پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
گواهی FOOD GRADE
گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)