آبیاری

آبیاری

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی INSO 8996

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی INSO 8996

 • مرجع صادر کننده : اداره کل استاندارد استان تهران
 • تاریخ اخذ : 1393/07/01
 • تاریخ اعتبار : 1403/07/01

توضیحات : مرجع صادر کننده: / نوع محصول: بست کمربندی لوله پلی اتیلن تحت فشار 

 

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • مرجع صادر کننده : معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
 • تاریخ اخذ : 1397/06/10
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات : نوع محصول: لوله های پلی اتیلن سنگین از سایز 20تا 250میلیمتر و لوله های مخصوص آبیاری موضعی 16و 20میلیمتر

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 21264

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 21264

 • مرجع صادر کننده : اداره کل استاندارد استان تهران
 • تاریخ اخذ : 1399/07/15
 • تاریخ اعتبار : 1402/07/15

توضیحات : نوع محصول: اتصالات مکانیکی برای سامانه های لوله گذاری تحت فشار با جنس مواد بدنه  PP

 

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

 • مرجع صادر کننده : اداره کل استاندارد استان تهران
 • تاریخ اخذ : 1397/11/06
 • تاریخ اعتبار : 1403/11/06

توضیحات :  نوع محصول: اتصالات پلی اتیلن(PE) برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار  

 

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

 • مرجع صادر کننده : اداره کل استاندارد استان تهران
 • تاریخ اخذ : 1398/01/20
 • تاریخ اعتبار : 1404/01/20

توضیحات :  نوع محصول: لوله پلی اتیلن برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار با جنس ماده  PE80,PE100

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

 • مرجع صادر کننده : اداره کل استاندارد استان تهران
 • تاریخ اخذ : 1398/01/20
 • تاریخ اعتبار : 1404/01/20

توضیحات : نوع محصول: لوله پلی اتیلن برای آبیاری با ویژگی جنس ماده PE32

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • مرجع صادر کننده : معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
 • تاریخ اخذ : 1400/03/25
 • تاریخ اعتبار : 1401/02/31

توضیحات : نوع محصول: لوله های قطره چکاندار 16و20میلیمتر(با قطره چکان تختFLAT) PC,AS,ND با آبدهی 2و4لیتردر ساعت

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • مرجع صادر کننده : معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
 • تاریخ اخذ : 1399/08/05
 • تاریخ اعتبار : 1402/07/30

توضیحات : نوع محصول: اتصالات پلیمری PP مکانیکی(پیچی) برای سامانه های لوله گذاری پلی اتیلن تحت فشار  

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • مرجع صادر کننده : معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
 • تاریخ اخذ : 1398/10/08
 • تاریخ اعتبار : 1403/11/06

توضیحات :  نوع محصول: اتصالات پلی اتیلن PE جوشی مخصوص لوله­های پلی اتیلن آبیاری تحت فشار

 

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

 • مرجع صادر کننده : اداره کل استاندارد استان تهران
 • تاریخ اخذ : 1398/05/04
 • تاریخ اعتبار : 1404/05/04

توضیحات :  نوع محصول: تجهیزات آبیاری- قطره چکان ها و نوارهای آبیاری قطره ای  

 

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • مرجع صادر کننده : معاونت آب و خاک، مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری
 • تاریخ اخذ : 1398/07/07
 • تاریخ اعتبار : 1401/05/31

توضیحات : نوع محصول: نوار آبیاری یکبار مصرف پلاکدار غیر خود تنظیم 

 

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 • مرجع صادر کننده : انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
 • تاریخ اخذ : 1398/04/01
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات : نوع محصول: لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی تولید شده با مواد اولیه (PE32) ولوله پلی اتیلن مورد مصرف در کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار تولید شده با مواد اولیه (PE80) 

 

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • مرجع صادر کننده : انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
 • تاریخ اخذ : 1400/01/07
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات :  نوع محصول: لوله و اتصالات پلی اتیلن 

 

گواهی FOOD GRADE

گواهی FOOD GRADE

 • مرجع صادر کننده : وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو
 • تاریخ اخذ : 1397/10/12
 • تاریخ اعتبار :

توضیحات :  نوع محصول: لوله و اتصالات آبرسانی از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی INSO 8996
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 21264
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3
پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2
پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
گواهی FOOD GRADE