آبیاری

آبیاری

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

 • تاریخ : 1401/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی تولید شده با مواد اولیه (PE32)

 پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

 • تاریخ : 1401/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار تولید شده با مواد اولیه (PE80)

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

 • تاریخ : 1398/05/04
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله و نوار قطره چکان دار

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

 • تاریخ : 1398/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی تولید شده با مواد اولیه (PE32)

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474

 • تاریخ :
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: اتصال فشاری با محل اتصال مکانیکی از جنس پلی پروپیلن (PP-B) برای لول های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

 • تاریخ : 1400/11/06
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: اتصالات پلی اتیلن (PE) برای کاربرد های آبرسانی- فاضلاب و زهکشی تحت فشار

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

 • تاریخ : 1398/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: لوله پلی اتیلن برای کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار تولید شده با مواد اولیه (PE80)

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996

پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996

 • تاریخ : 1400/07/01
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996

مرجع صادر کننده: اداره کل استاندارد استان تهران / نوع محصول: بست کمربندی لوله های پلی اتیلن تحت فشار

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • تاریخ : 1398/05/30
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول: نوارآبیاری یکبار مصرف پلاکدار غیر خود تنظیم با علامت تجاری POLIRAN

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • تاریخ : 1398/06/31
 • نام : گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

مرجع صادرکننده: انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن / نوع محصول: لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی FOOD GRADE

گواهی FOOD GRADE

 • تاریخ : 1397/10/12
 • نام : گواهی FOOD GRADE

مرجع صادر کننده: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، معاونت غذا و دارو / نوع محصول: لوله و اتصالات آبرسانی از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 • تاریخ : 1398/04/01
 • نام : گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

مرجع صادر کننده: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران / نوع محصول: لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبیاری جانبی تولید شده با مواد اولیه (PE32) و لوله پلی اتیلن مورد مصرف در کاربرد های آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار جنس ماده (PE80)

مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن

مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن

 • تاریخ : 1398/05/30
 • نام : مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول:لوله پلی اتیلن سنگین HD سایز 20 تا 250 میلیمتر، لوله های نرمLD مخصوص آبیاری قطره ای سایز 16 و 20 میلیمتر

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • تاریخ : 1398/09/10
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده: معاونت آب و خاک، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / نوع محصول:لوله قطره چکاندار 16 و 20 میلیمتر، خودتنظیم بدون نشت مدل PC-AS/ND Poliran آبدهی 2/4 و 3/8 لیتر در ساعت دامنه تنظیم 0/5 تا 4 بار ،اتصال رابط مساوی پیچی 32 میلیمتر پلی پروپیلن PP و اتصال نر پیچی 32 میلیمتر پلی پروپیلن PP ،بست های کمربندی پلیمری مخصوص لوله های پلی اتیلن تحت فشار

پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607
 پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 6775
پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 7607
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14474
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 14427-3
پروانه کاربرد علامت استاندراد اجباری INSO 14427-2
پروانه کاربرد علامت استاندراد تشویقی INSO 8996
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
گواهی عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
گواهی FOOD GRADE
گواهی عضویت در انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران
مجوز عرضه لوله های پلی اتیلن
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)