برج جام

برج جام

structure

نام: برج جام 
آدرس: تهران، خیابان شریعتی
زیر بنا: 64000 متر مربع
تعداد طبقات: 32
نوع جنس: پوش فیت پروتکت