برج رویا رزیدنس

برج رویا رزیدنس

structure

نام: برج رویا رزیدنس
آدرس: نمک آبرود
تعداد طبقات: 25
تعداد واحدها: 99
نوع جنس: پوش فیت پروتکت