برج تجاری زاگرس

برج تجاری زاگرس

structure

نام: برج تجاری زاگرس
آدرس: همدان، میدان جهاد
تعداد طبقات: 20 طبقه
نوع جنس: پوش فیت پروتکت