برج مسکونی رزت

برج مسکونی رزت

نام: برج مسکونی رزت   
آدرس:تهران، اندیشه
تعداد اتاق: 364
تعداد طبقات: 13
نوع جنس: پوش فیت پروتکت