بیمارستان شریعتی2

بیمارستان شریعتی2

structure

نام: بیمارستان شریعتی2
آدرس: تهران، اتوبان خرازی
زیر بنا: 128153 متر مربع
تعداد تخت: 1000
نوع جنس: پوش فیت پروتکت