بیمارستان ساعی

بیمارستان ساعی

structure

نام: بیمارستان ساعی
آدرس: اصفهان-خمینی شهر
طبقات:-
زير بنا:32.576
کارفرما:بیمارستان ساعی خمینی شهر
مشاور:کفیلی و همکاران
پيمان کار:-
نوع جنس:پلی اتیلن جوشی