زانو سوکت بلند 87

زانو سوکت بلند 87

  • مشخصات فنی :

     قطر /mm زاویه   L1 / mm
    Z /mm  کد کالا
    50   87 107 33 1132-050-87
    75  87 128 46/5 1132-100-87

زانو سوکت بلند 87
زانو سوکت بلند 87