استاپر 45 درجه

استاپر 45 درجه

  • مشخصات فنی :

    قطر(میلی متر)  کد کالا
    160 435-160-01

استاپر 45 درجه
استاپر 45 درجه