بهار 1400

بهار 1400

گذر كرديم از اين سال به آن سال، دلهايمان شكست و دلهايمان شاد گشت، بودند آناني كه برايمان از خود عزيز تر ولی حال نقشی از غريبه را نيز در دل ندارند، هستند آنانی كه در اين لحظه به جمع عزيزان دل اضافه گشته اند و در پايان آنانی كه بودن و هستند هر روز و هر لحظه در دلهايمان خود را عزيزتر و مهربانتر جاي كرده اند، به اميد و آرزوي ماندني ترين خوبان و شاد بودن لحظه هاي از بودنهاي زِ جنس ثبات....

سال نو مبارک...

  • 1399/12/29
  • 462

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خود را بنویسید :