برگزاري كارگاه آموزشي اجرا و نصب سيستم هاي فاضلابی پوش فيت پلي ران در استان همدان

برگزاري كارگاه آموزشي اجرا و نصب سيستم هاي فاضلابی پوش فيت پلي ران در استان همدان

پلي ران از نخستين سال هاي توليد و ارائه پوش فيت همواره آموزش و به روزرساني اطلاعات مهندسي و اجرايي را جزو اصلي ترين برنامه هاي آموزشي خود قرار داده است. پيرو اين مهم كارگاه آموزشي اجرا و نصب سيستم هاي فاضلاب ساختماني پوش فيت پلي ران با حضور جمعي از مجريان تاسيسات استان همدان برگزار گرديد.

  • 1400/08/30
  • 151

نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید :

دیدگاه خود را بنویسید :