آبیاری

آبیاری

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

 • تاریخ : 1394/07/01
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : بست کمر بندی از جنس پلی پروپیلن (PP-B)برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

 • تاریخ : 1394/07/01
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : اتصال فشاری با محل اتصال مکانیکی از جنس پلی پروپیلن(PP-B) برای لوله های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه های آبرسانی

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

 • تاریخ : 1395/01/20
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در ابیاری جانبی تولیدشده با مواد اولیه (PE 32)

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

 • تاریخ : 1394/11/06
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : اتصالات جوشی نری دار پلی اتیلنی برای مصارف آبرسانی، فاضلابی و زهکشی تحت فشار تولید شده با مواد اولیه PE 80

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

 • تاریخ : 1395/05/04
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی

مرجع صادر کننده : سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : لوله و نوار قطره چکان دار

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • تاریخ : 1394/09/18
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مرجع صادر کننده : معاونت آب وخاک ، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : لوله های قطره چکان دار: 16میلیمتری PC مدل POLIRAN PCASND، قابل کاریری زیر سطحی و روسطحی و 16میلیمتری مدل POLIRAN PC

مجوز کاربری فیلترهای تمام اتوماتیک خودشوینده

مجوز کاربری فیلترهای تمام اتوماتیک خودشوینده

 • تاریخ : 1395/10/05
 • نام : مجوز کاربری فیلترهای تمام اتوماتیک خودشوینده

شرح سند : مجوز کاربری فیلترهای تمام اتوماتیک خودشوینده ساخت شرکت شونمن آلمان جهت انجام آزمون وبررسی عملکرد / مرجع صادر کننده : وزارت جهاد کشاورزی، معاونت امور زراعت، مرکز توسعه مکانیزاسیون / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : فیلترهای تمام اتوماتیک خودشوینده ساخت شرکت شونمن آلمان

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری(تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری(تولیدی)

 • تاریخ : 1394/08/16
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری(تولیدی)

شرح سند : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی) / مرجع صادر کننده : معاونت آب وخاک ، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول : اتصالات پلی اتیلن : بست های کمربندی از جنس پلی پروپیلن (PP-B) برای لوله های تحت فشار پلی اتیلنی/ اتصالات فشاری با محل اتصال مکانیکی از جنس پلی پروپیلن (PP-B) برای لوله های پلی اتیلن تحت فشار

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

 • تاریخ : 1395/05/04
 • نام : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)

شرح سند : مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی) / مرجع صادر کننده : معاونت آب وخاک ، مجری طرح سامانه های نوین آبیاری / کاربرد: آبیاری تحت فشار / نوح محصول :نوار آبیاری یکبار مصرف پلاکدار غیر خود تنظیم با علامت تجاری POLIRAN

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی

 • تاریخ : 1389/04/09
 • نام : گواهی فعالیت صنعتی

شرح سند : گواهی فعالیت صنعتی/ مرجع صادر کننده : وزارت صنایع ومعادن / کاربرد:آبیاری تحت فشار ،سیستم های فاضلاب ساختمانی / نوح محصول : انواع اتصالات پلی اتیلن پیچی جهت مصرف در سیستم های تحت فشار، آبرسانی وفاضلاب ساختمان و اتصالات پلی پرپیلنی از نوع پوش فیت جهت مصرف در سیستم فاضلاب ساختمانی بظرفیت 4490 (چهار هزار وچهارصد ونود ) تن در سه شیف در سال

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

 • تاریخ : 1396/02/30
 • نام : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

شرح سند : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی / مرجع صادر کننده : مرکز مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی / کاربرد: آبیاری / نوح محصول : لوله پلی اتیلن (تک لایه)، سایز 16 ، pe 32، رده فشاری 4 بار

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

 • تاریخ : 1396/02/30
 • نام : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

شرح سند : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی / مرجع صادر کننده : مرکز مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی / کاربرد: آبیاری / نوح مصول : بست کمربندی پیچ ومهره ای، پلی پروپیلن، رده فشاری 10 بار

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

 • تاریخ : 1396/02/30
 • نام : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

شرح سند : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی / مرجع صادر کننده : مرکز مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی / کاربرد: آبیاری / نوح محصول : رابط پیچی، سایز 32*32 ، جنس پلی پروپیلن، رده فشاری 10 بار

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

 • تاریخ : 1396/02/30
 • نام : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

شرح سند : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی / مرجع صادر کننده : مرکز مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی / کاربرد: آبیاری / نوح محصول : لوله های پلی اتیلن، تک لایه ، سایز 16 ، pe 32، رده فشاری 4 بار

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

 • تاریخ : 1396/02/30
 • نام : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

شرح سند : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی / مرجع صادر کننده : مرکز مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی / کاربرد: آبیاری / نوح محصول : لوله های پلی اتیلن، تک لایه ، سایز 20 ، pe 80 ، رده فشاری 12.5 بار

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

 • تاریخ : 1396/02/30
 • نام : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

شرح سند : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی / مرجع صادر کننده : مرکز مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی / کاربرد: آبیاری / نوح محصول : لوله های پلی اتیلن، تک لایه ، سایز 32 ، pe 80 ، رده فشاری 10 بار

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

 • تاریخ : 1396/02/30
 • نام : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی

شرح سند : تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی / مرجع صادر کننده : مرکز مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی / کاربرد: آبیاری / نوح محصول : لوله های پلی اتیلن، تک لایه ، سایز 90 ، pe 80 ، رده فشاری 10 بار

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
مجوز کاربری فیلترهای تمام اتوماتیک خودشوینده
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری(تولیدی)
مجوز عرضه لوازم و تجهیزات آبیاری (تولیدی)
گواهی فعالیت صنعتی
تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی
تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی
تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی
تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی
تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی
تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی
تاییدیه گزارش آزمون ماشین ها و ادوات کشاورزی