ساختمانی

ساختمانی

گواهینامه سایلنت

گواهینامه سایلنت

 • تاریخ :
 • نام : گواهینامه سایلنت

مرجع صادرکننده: موسسه فرانهوفر آلمان( FRAUNHOFER)/ کاربرد: جلوگیری از انتقال صدا به سازه و محیط اطراف / نوع محصول: پوش فیت سایلنت

گواهینامه حلقه های آب بندی

گواهینامه حلقه های آب بندی

 • تاریخ :
 • نام : گواهینامه حلقه های آب بندی

مرجع صادرکننده: شرکت KIWA/ کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی /نوع محصول: پوش فیت خود اطفاء - پوش فیت سایلنت

گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت

گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت

 • تاریخ : 1397/07/15
 • نام : گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت

مرجع صادرکننده: مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی/کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی و دفنی / نوع محصول: پوش فیت پلی پروپیلن سه لایه با کامپاوند اختصاصی در لایه میانی

گواهی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

گواهی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • تاریخ : 1393/09/10
 • نام : گواهی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن

مرجع صادرکننده: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی -انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن/ کاربرد: تولید لوله واتصالات پلی اتیلن/ نوع محصول: پلی اتیلن

گواهینامه فنی پوش فیت خود اطفاء

گواهینامه فنی پوش فیت خود اطفاء

 • تاریخ : 1396/04/23
 • نام : گواهینامه فنی پوش فیت خود اطفاء

مرجع صادرکننده: مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی / کاربرد محصول : سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت خود اطفا

گواهینامه حلقه های آب بندی

گواهینامه حلقه های آب بندی

 • تاریخ :
 • نام : گواهینامه حلقه های آب بندی

مرجع صادرکننده: شرکت M.O.L آلمان / کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت خود اطفا – پوش فیت سایلنت

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی

 • تاریخ : 1395/01/20
 • نام : گواهی فعالیت صنعتی

مرجع صادرکننده: وزارت صنایع و معادن/ کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی ، سیستم آبیاری تحت فشار و آبرسانی / نوع محصول: پیچی، پلی اتیلن جوشی ، پوش فیت پلی پروپلین

تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

 • تاریخ : 1394/04/30
 • نام : تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1

مرجع صادرکننده: موسسه MPA - دانشگاه اشتوتگارت آلمان / کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی / نوع محصول: پوش فیت خود اطفا – پوش فیت سایلنت

گواهینامه سایلنت

گواهینامه سایلنت

 • تاریخ : 1390/04/08
 • نام : گواهینامه سایلنت

مرجع صادرکننده: موسسه فرانهوفر آلمان( FRAUNHOFER)/ کاربرد: جلوگیری از انتقال صدا به سازه و محیط اطراف / نوع محصول: پوش فیت سایلنت

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 13822-1

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 13822-1

 • تاریخ : 1394/07/01
 • نام : پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 13822-1

مرجع صادرکننده: سازمان ملی استاندارد ایران / کاربرد: سیستم فاضلاب ساختمانی/ نوع محصول: پوش فیت خود اطفاء– پوش فیت سایلنت

گواهینامه SGS

گواهینامه SGS

 • تاریخ : 1397/06/23
 • نام : گواهینامه SGS

مرجع صادرکننده: شرکت SGS سوییس / کاربرد: مدیریت کیفیت / نوع محصول: لوله و اتصالات پلیمری

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

 • تاریخ :
 • نام : انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

مرجع صادرکننده: انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران / کاربرد: آبیاری جانبی PES2 – آبرسانی PE80 / نوع محصول: پلی اتیلن

گواهینامه سایلنت
گواهینامه حلقه های آب بندی
گواهینامه فنی پوش فیت سایلنت
گواهی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
گواهینامه فنی پوش فیت خود اطفاء
گواهینامه حلقه های آب بندی
گواهی فعالیت صنعتی
تاییدیه استاندارد DIN EN 1451-1
گواهینامه سایلنت
پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ISIRI 13822-1
گواهینامه SGS
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران